Ikladi Iskolásokért Alapítvány

Az Ikladi Iskolásokért Alapítvány bemutatása

Az Ikladi Iskolásokért Alapítvány 2019-ben azért alakult meg, hogy az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskolát és tanulóit támogassa. Alapítóink úgy vélték, hogy szükség van egy olyan szervezetre, ami anyagilag és erkölcsileg is segíti az általános iskolában folyó oktató és nevelő munkát.

Céljaink:

 •  Az alapítvány elsődleges céljának tekinti, hogy tanulói értékeket közvetítő, igényes környezetben és körülmények között végezhessék tanulmányaikat.
 • Meg kívánja teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyiségének fejlesztését, az önmegvalósítást, a tehetség kibontakozását, a korszerű műveltség megszerzését.
 • Segíteni szeretne minden olyan kezdeményezést, amely az iskola jóhírét, megszerzett tekintélyét öregbíti.
 • Fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatását a programokban való részvételben, támogatásukra pályázatokat ír ki és bonyolít le.
 • Célul tűzi ki azt is, hogy anyagilag támogassa a tanulókat tanulmányi kirándulások, külföldi táborok alkalmával.

Tevékenységünk:

 • Anyagi eszközök előteremtésével igyekszik pótolni a működő állami dotációból eredő hiányokat, adományok és egyéb lehetőségek kihasználásával törekszik az iskolai környezetet igényesebbé tenni.
 • Az iskola tárgyi feltételeinek és eszközállományának fejlesztéséhez igyekszik támogatást nyújtani
 • Támogatja mindazokat az iskolai célokat, amelyek az európai normákhoz igazodó személyiség kialakítását tűzték ki célul, elsősorban a művészeti tevékenységet, a nyelvtanulást, kulturális programok kidolgozását és megvalósításának területeit érintő feladatokat.
 • Bekapcsolódik az iskola PR tevékenységébe (prospektusok, tájékoztató anyagok készítése stb.)
 • Támogatja az iskolai diákönkormányzat munkáját, részt vállal az iskola kulturális életének kiterjesztésében és színesebbé tételében.
 • Az Alapítvány segíti az iskolát abban is, hogy a tanulók kiemelkedő teljesítményét minden területen megfelelően jutalmazza, ösztönözze, elősegíti szélesebb értelemben vett tehetség kibontakoztatását.
 • A tanulók tanulmányi és sportversenyeken való részvételét segíti, hozzájárul a nevezési díjak, utazási költségeinek fedezéséhez
 • Jutalmazza a tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szereplő tanulókat és tanárokat (jutalomkönyvek, egyéb tárgyjutalmak);
 • A tömegsport tevékenységi körét támogatja, bővíti.
 • Elősegíti a tanórán kívüli szabadidős és sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását.
 • Támogatja az iskolai rendezvények szervezését, lebonyolítását (bálok, farsangok, ünnepélyek, a beiratkozott első osztályosok Schultütéjének elkészítése ruhakölcsönzés, meghívott előadók, Ki-mit-tud?, tanulmányi versenyek stb.).

A tanulók és tanárok számára támogatások nyújtása, illetve erre szóló pályázatok megszervezése és lebonyolítása, illetőleg segítségnyújtás az ilyen pályázatokon való részvételhez;

Az alapítvány működésének kereteiről valamint az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Zdenkó Péter (elnök)

Kuzmáné Pajor Zsófia

Madarász-Kozecz Nóra

Nagy-Braun Anikó

Varga Orsolya

Bevételi források:

Adószámunk: 19156604-1-13

Bankszámlaszámunk: 65900190-19999960