ÜDVÖZÖLJÜK AZ IKLADI TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJÁN!

„Az iskola a gyermekért van, a gyermek pedig a jövőért…
Az iskola a jövőnek gyűjt, a jövőnek őrzi, a jövőnek adja tovább,
Amit elődeink felhalmoztak a múltban.
Az iskola kérdése: jövőnk kérdése!”
(Korzinszky Richárd)


Intézményünk épp úgy, mint az ország többi általános iskolája, elsődleges feladatának tartja az általános iskolai korú gyermekek oktatását, nevelését. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedéknek a jövőben jól hasznosítható tudást adjunk át. Olyan ismeretanyaggal lássuk el őket, amely továbbtanulásuk során, és majd az életbe kilépve is javukat szolgálja.
Iskolánk ugyanakkor sajátos vonásokkal is bír: az elődeinktől olyan örökséget kaptunk, amit méltó módon szeretnénk a ma ifjúságának, a holnap felnőttjeinek átadni. Ez a gazdag örökség nem más, mint a nemzetiségi kultúránk, a nyelvünk, amit több mint 260 éven őriztek, dédelgettek apáink, anyáink.
A soknemzetiségű, sokszínű Európai Unióba belépve még inkább fontos nemzetiségi hagyományaink ápolása: fontos a másság elismerése és elismertetése. Fontos a tolerancia megérzése, megértetése. A határok eltörlésével pedig a nyelvek ismerete még nagyobb szerepet kapott, mint azelőtt.
A magyar közoktatás által meghatározott irányelvek szerint, valamint az elődeinktől kapott kulturális örökség átadásával iskolánk diákjait olyan szellemben szeretnénk oktatni, nevelni, hogy tudják mindenkor tisztelni a múltat, értékelni a jelent és tudjanak bizakodva tekinteni a jövőbe.

Elérhetőségeink:

Német Nemzetiségi Általános Iskola Iklad
2181 Iklad, Iskola tér 22.
Telefon/fax: 28/576 560
e-mail:

Az iskola nyitva tartásának ideje: 7:00 – 18:00

Iskolánkban a helyi pedagógiai program szerint:

 • német nemzetiségi nyelvoktatás folyik heti 5 órában, valamint a 2008/2009. tanévtől nagyfelmenő rendszerben az 1. és 5. osztályban bevezettük a kéttannyelvű oktatást
 • alsó tagozaton két nyelven folyik a környezetismeret, az ének-zene, rajz, technika és testnevelés oktatása
 • felső tagozaton két nyelven tanított tantárgyak a történelem, ének-zene, német irodalom, országismeret valamint a modulok közül a hon- és népismeret, tánc és dráma
 • a nyolcadikosok 2 órával megemelt óraszámban nyelvvizsgára készülnek
 • kiemelt célunk a sport és egészséges életmód,
 • valamint természeti és épített környezet védelme, gyarapítása
 • a hagyományok ápolása
 • megtanítjuk a gyerekeket a számítógép és az internet jó színvonalú használatára

Hagyományaink:

 • Nálunk a gyerekek egységes ünneplő ruhát, testnevelés felszerelést viselnek, hétköznapokon iskolaköpenybe bújnak.
 • Évenként sítábort, erdei iskolát, kosárlabda tábort, fociban Iklad kupát rendezünk.
 • Karácsonykor a régi hagyományok felélesztésével együtt ünnepelünk.
 • Egészségvédelmi és pályaválasztási akcióhetet szervezünk.
 • Megtartjuk a Nemzetiségi napot, kétévente jótékonysági célú Karácsonyi Gálán mutatjuk meg tehetségünket.
 • Farsangi bálunkon mindig jó a hangulat, a nyitótáncot a nyolcadikosok táncolják.
 • Szülők és nevelők együtt szórakoznak a farsangkor rendezett Szülők-Nevelők bálján.

Ahol a gyerekek képességeiket fejleszthetik:

 • fakultatív angol és sakk oktatás, énekkar, nemzetiségi tánc, színjátszás.
 • Sportfoglalkozások: foci több korosztályban kíváló eredményekkel, korcsolya, sí, kosárlabda, íjászat. 
 • Zeneiskola: zongora, szolfézs.

Segítünk:

 • a lemaradóknak korrepetálással; dyslexia, dyscalculia, dysgraphia esetén fejlesztő pedagógiai foglalkozással
 • logopédiai és gyógytorna foglalkozásokkal a rászorultaknak

Minőségbiztosítás:

 • 2000 óta részt veszünk a Comenius minőségfejlesztési programban.